Over ons

Wat is de Volksuniversiteit?

De Volksuniversiteit is een instituut voor vormings- en ontwikkelingswerk. Zij biedt cursussen aan, die aansluiten bij de behoeften van haar cursisten en levert zo een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis, inzicht en vaardigheden.
Doelstelling van het programma is de cursisten de kans te bieden om bewuster en creatiever deel te nemen aan de samenleving in al haar ontwikkelingen en veranderingen.

De ruim 800 inschrijvingen per jaar bewijzen dat Volksuniversiteit Geldrop een instituut is dat niet weg te denken is in de samenleving. Werken voor Volksuniversiteit Geldrop is dan ook dankbaar werk en vormt een wezenlijke bijdrage aan de opleiding, de vrijetijdsbesteding en de bewustwording van de inwoners van onze regio. Een concrete invulling van het overheidsbeleid gericht op 'Een leven lang leren'.

Voor wie is de volksuniversiteit?

De Volksuniversiteit is voor iedereen die wat wil leren, of op een zinvolle manier een deel van zijn/haar vrije tijd wil besteden. Een speciale vooropleiding is niet nodig en of je nu jong, oud of van middelbare leeftijd bent, is van geen belang.
"De Volksuniversiteit is er voor iedereen."

Organisatie:

Voorzitter Bestuur: Rita Bemelmans
Penningmeester Bestuur:  Robert Zeitlin
Secretaris Bestuur:vacature
lid, PR & Communicatie:Karel Timan
  
  
Cursus Coördinator:  Mary de Vries
Adm. medewerker: Elvira 

 

Vrijwilligers:  Yvonne van den Brandt
 Greetjje de Weijer
 José van Hees,
 Jos Kerkhoven
 Marie-Louise de Kort.
 Henk Leijten
 Patricia Peters van Ton - Pater


Docenten          Informatie over de docenten staat bij de cursussen