Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: MEM050

Politieke Filosofie

Politieke Filosofie
Cursuscode: MEM050

In deze cursus van 5 lessen gaan we in op een specifiek menselijke activiteit, namelijk samenleven. Ofschoon samenleven niet iets specifieks voor mensen alleen is, is de menselijke wijze van samenleven wel degelijk verschillend van de wijze waarop andere dieren met elkaar leven.
De vraag wat een samenleving menselijk maakt bevat twee mogelijke invalshoeken. Enerzijds gaat het om een beschrijving waarin het 'menselijke karakter' van onze samenleving bestaat. Anderzijds spreekt daaruit de behoefte een norm te stellen hoe een samenleving georganiseerd zou moeten zijn om met recht 'menselijk' genoemd te kunnen worden. Zo'n norm geeft je een maatstaf in handen waarmee het functioneren van een samenleving aan de kaak kan worden gesteld. Een samenhangende vraag hierbij is of het streven naar een ideale samenleving uiteindelijk niets anders is dan een utopie, een illusie.
Politiek kan in ruime zin van het woord worden omschreven als: tactisch en doelbewust handelen om een ideale samenleving tot stand te brengen.
Zo zullen onder andere de volgende begrippen aan bod komen: het politieke, macht, onderdaan, burger, sociale controle, schaarste, behoeften, vrijheid, rechtvaardigheid en gerechtigheid, globalisering, populisme etc.

Vrijdag 1 november 2019
5 lessen van 2 uur aanvangstijd 10:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 69,00
Dhr. P.IJ. (Peter) de Wind
10:30 - 12:30
Locatie: Volksuniversiteit Geldrop (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving nog open >
P.IJ. (Peter) de Wind
P.IJ. (Peter) de Wind
Peter de Wind (1947) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en theologie aan de Katholieke Universiteit Amsterdam. Ruim 30 jaar heeft hij de vakken maatschappijleer, levensbeschouwing en filosofie gedoceerd op het Augustinianum te Eindhoven. Naast zijn leraarsactiviteiten was hij vanaf 1981 secretaris en sinds 1990 tevens penningmeester van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven. Vanaf 1 november 2017 is Peter voorzitter van de Stichting WKE. Vanaf 1990 redigeert hij de rubriek Filosofie & Onderwijs van tijdschrift Filosofie (vanaf juli 2017: Filosofie-Tijdschrift). Daarnaast is hij onder andere redacteur van de herziene en aangevulde uitgave van het Woordenboek Filosofie (2015).