Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: MEM054

Oosterse filosofie in vogelvlucht

Oosterse filosofie in vogelvlucht
Cursuscode: MEM054

In alle tijden en op alle plaatsen hebben mensen gefilosofeerd. Dezelfde vragen dringen zich steeds weer aan hen op, zowel in Oost als in West: Wat kan ik weten? Wat mag ik hopen? Wat moet ik doen? Ondanks dezelfde vragen worden in de oosterse en westerse filosofie op een heel verschillende manier antwoorden op deze fundamentele vragen gegeven. In deze cursus zullen we ons voornamelijk oriënteren op de verheldering van sleutelbegrippen in de oosterse filosofische tradities om daarna overeenkomsten en verschillen met het westerse denken te belichten.

De deelnemer leert over filosofische en religieuze denkwijzen in de oosterse tradities en hoe deze oosterse denkwijzen ons westerse denken kunnen verrijken.

De cursus is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in de wijze waarop wijsgerige en religieuze kwesties in het oosterse denken aan de orde worden gesteld. Qua niveau is deze cursus voor iedereen toegankelijk. Er wordt geen voorkennis verwacht, maar ook voor gevorderden is deze cursus zeer geschikt.  

De cursus bestaat uit vijf lessen. De deelnemer hoeft zich thuis niet voor te bereiden. Zich openstellen voor andere denkwijzen dan de westerse is het enige wat van deelnemers wordt gevraagd.

Voor de cursus hoeft u geen cursusmateriaal aan te schaffen. Na ieder les krijgen de cursisten de powerpoint in pdf-opmaak toegestuurd per e-mail. Bovendien worden foto's van bordaantekeningen die tijdens de les worden gemaakt toegezonden. Indien er op basis van discussies tijdens de lessen daartoe aanleiding is, verstrekt de docent ten behoeve van een beter begrip van de stof nog enige aanvullende tekst (ook in pdf-opmaak).

Bij twijfel over inschrijving is zowel telefonisch als per e-mail overleg met de docent mogelijk. Geef hiertoe uw contactgegevens door aan de administratie: info@vu-geldrop.nl.

Boeddha Siddharta Gautama

Vrijdag 29 oktober 2021
6 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 9:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 81,00
Dhr. P.IJ. (Peter) de Wind

Voor de cursus hoeft u geen cursusmateriaal aan te schaffen. Iedere cursist ontvangt na de les per e-mail de tekst van de voordracht.

9:00 - 10:30
Locatie: Volksuniversiteit Geldrop (klik hier voor de adresgegevens)
Aanmelden wachtlijst >
P.IJ. (Peter) de Wind
P.IJ. (Peter) de Wind
Peter de Wind (1947) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en theologie aan de Katholieke Universiteit Amsterdam. Ruim 30 jaar heeft hij de vakken maatschappijleer, levensbeschouwing en filosofie gedoceerd op het Augustinianum te Eindhoven. Naast zijn leraarsactiviteiten was hij vanaf 1981 secretaris en sinds 1990 tevens penningmeester van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven. Vanaf 1 november 2017 is Peter voorzitter van de Stichting WKE. Vanaf 1990 redigeert hij de rubriek Filosofie & Onderwijs van tijdschrift Filosofie (vanaf juli 2017: Filosofie-Tijdschrift). Daarnaast is hij onder andere redacteur van de herziene en aangevulde uitgave van het Woordenboek Filosofie (2015).