Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: MEM052

Mondiale rechtvaardigheid

Mondiale rechtvaardigheid
Cursuscode: MEM052

Over de vraag "Wat is rechtvaardigheid?" hebben binnen de filosofieĀ vanaf de Griekse oudheid tot en met heden hevige discussies gewoed. Alle grote filosofen hebben zich met deze vraag beziggehouden en desondanks bestaat er nog steeds geen algemeen aanvaarde definitie van 'rechtvaardigheid'. Er bestaat wel een verregaande overeenstemming dat het begrip in een subjectieve en in een objectieve betekenis is te gebruiken. Als subjectief begrip staat 'rechtvaardigheid' voor een deugd of een karaktereigenschap; als objectief begrip staat zij voor een maatschappelijke ordening die het louter individuele overstijgt.

In deze cursus zullen we allereerst antwoorden zoeken op de volgende drie vragen:

Wat wordt over het algemeen onder rechtvaardigheid verstaan? Welke bijzondere vormen van rechtvaardigheid zijn er? Hoe verhoudt rechtvaardigheid zich met begrippen als 'medemenselijkheid', (persoonlijke) 'verantwoordelijkheid', 'vrijheid' en 'gelijkheid'?

Aan de hand van veel, voornamelijk hedendaagse, voorbeelden zullen diverse filosofische invalshoeken worden behandeld. De eisen die we aan 'rechtvaardigheid' stellen, kunnen we niet achter ons laten bij het al dan niet denkbeeldig overschrijden van onze nationale grenzen. Anders gezegd: er bestaan geen goede redenen om de noden van de allerarmsten in de wereld te veronachtzamen. In onze huidige tijd is mondiale rechtvaardigheid een dringend probleem waarover filosofisch nagedacht moet worden.

Vrijdag 14 februari 2020
5 lessen van 2 uur aanvangstijd 10:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: ā‚¬ 69,00
Dhr. P.IJ. (Peter) de Wind
10:00 - 12:00
Locatie: Volksuniversiteit Geldrop (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving nog open >
P.IJ. (Peter) de Wind
P.IJ. (Peter) de Wind
Peter de Wind (1947) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en theologie aan de Katholieke Universiteit Amsterdam. Ruim 30 jaar heeft hij de vakken maatschappijleer, levensbeschouwing en filosofie gedoceerd op het Augustinianum te Eindhoven. Naast zijn leraarsactiviteiten was hij vanaf 1981 secretaris en sinds 1990 tevens penningmeester van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven. Vanaf 1 november 2017 is Peter voorzitter van de Stichting WKE. Vanaf 1990 redigeert hij de rubriek Filosofie & Onderwijs van tijdschrift Filosofie (vanaf juli 2017: Filosofie-Tijdschrift). Daarnaast is hij onder andere redacteur van de herziene en aangevulde uitgave van het Woordenboek Filosofie (2015).