Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: MEM060

Kennismaken met Filosofie

Kennismaken met Filosofie
Cursuscode: MEM060

Filosofiecursus: Hetzelfde wordt anders waargenomen

Kennismaken met een aantal verrassende wijsgerige gedachten waarmee de werkelijkheid op een andere manier wordt waargenomen.

In 8 lessen gaan we enkele filosofische gedachten behandelen die, in het soms verre verleden, werden geformuleerd, maar nog steeds doorwerken in actuele gebeurtenissen. Vragen zoals "Wat bedoelen we met goedheid, waarheid, schoonheid en rechtvaardigheid?" komen stelselmatig aan bod en zullen steeds worden getoetst aan onze hedendaagse gedachten daarover.

Belangrijke onderwerpen zijn: wat of wie is de mens en wat is de verhouding van lichaam en geest? Wat is het goede om te doen: welke rol vervullen waarden en regels bij de beoefening van karakterdeugden? Wat wordt verstaan onder waarheid en welke rol vervult hierbij (de) wetenschap? En bestaat er een relatie tussen waarheid en schoonheid?
En natuurlijk mag de vraag naar ‘het politieke’ niet ontbreken bij het denken over de mens als een sociaal of politiek dier. Veel filosofen zullen tijdens de avonden aan de orde worden gesteld.

Er wordt geen huiswerk opgegeven. Na iedere les ontvangen deelnemers per e-mail de tekst van de powerpointpresentatie en eventueel ander materiaal dat tijdens de les wordt gebruikt. 

De cursus is bedoeld voor wie op zoek is naar een filosofische houvast in de alledaagse werkelijkheid, en is met name ook geschikt voor beginners: Er wordt geen filosofische basiskennis gevraagd. Als u twijfelt over inschrijving, kunt u uw contactgegevens sturen naar info@vu-geldrop.nl en dan vragen wij de docent om u te bellen.

Maandag 14 februari 2022
8 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 125,00
Dhr. P.IJ. (Peter) de Wind
19:00 - 21:00
Locatie: Volksuniversiteit Geldrop (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
P.IJ. (Peter) de Wind
P.IJ. (Peter) de Wind
Peter de Wind (1947) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en theologie aan de Katholieke Universiteit Amsterdam. Ruim 30 jaar heeft hij de vakken maatschappijleer, levensbeschouwing en filosofie gedoceerd op het Augustinianum te Eindhoven. Naast zijn leraarsactiviteiten was hij vanaf 1981 secretaris en sinds 1990 tevens penningmeester van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven. Vanaf 1 november 2017 is Peter voorzitter van de Stichting WKE. Vanaf 1990 redigeert hij de rubriek Filosofie & Onderwijs van tijdschrift Filosofie (vanaf juli 2017: Filosofie-Tijdschrift). Daarnaast is hij onder andere redacteur van de herziene en aangevulde uitgave van het Woordenboek Filosofie (2015).