Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: MEM056

Filosofie: wie of wat is de mens?

Filosofie: wie of wat is de mens?
Cursuscode: MEM056

Wijsgerige antropologie

In deze cursus zullen we een aantal mensbeelden of mensvisies de revue laten passeren en ons de vraag stellen wat de condition humaine inhoudt. Dat wil zeggen, we gaan het thema afbakenen tot mens-zijn en de noodzakelijke voorwaarden voor mens-zijn. 
Elk typisch menselijk verschijnsel, eigenschap of gedrag kan als uitgangspunt dienen, zodat we uiteindelijk het mens-zijn kunnen verhelderen. Een hedendaags heet hangijzer is de vraag naar de verschillen respectievelijk de overeenkomsten tussen mens en dier. Welke mensvisie gaat bijvoorbeeld schuil achter de eeuwenoude van Aristoteles (384-322) afkomstige definitie ‘De mens is een met rede begaafd dier’?  
Begrippen die we tijdens de lessen aan de orde zullen stellen zijn: liefde als eros en agapè/caritas, vriendschap, natuur en cultuur, het menselijk tekort, gevoelens en passies, vrijheid en gedetermineerdheid, overlevering (traditie), ziel, geest, rede, verstand, etc. 
Deze termen krijgen binnen een bepaalde mensvisie een bepaalde inkleuring, met als gevolg dat de betekenissen ervan kunnen verschillen al naargelang ze in andere mensvisies worden gebruikt.

Ook binnen de wetenschappen blijkt de vraag wat ons tot mens maakt zeer actueel, met name vanwege de snelle ontwikkelingen van gentechnisch onderzoek en de vooruitgang die wordt geboekt binnen de kunstmatige intelligentie inclusief de toepassingen van robotica. 
Inmiddels is de opvatting wijdverbreid dat de voornaamste kwestie van wetenschappelijk onderzoek niet de vraag “waaruit bestaat materie?” zou moeten zijn maar “wat betekent het om mens te zijn?”

De docent geeft geen huiswerk op. Twijfel je over inschrijving? Stuur je contactgegevens naar info@vu-geldrop.nl en wij vragen de docent om je te bellen / mailen.

Maandag 17 oktober 2022
5 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 89,00
Dhr. P.IJ. (Peter) de Wind
De docent stuurt u na de les de powerpoint.
19:00 - 21:00
Locatie: Volksuniversiteit Geldrop (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving nog open >
P.IJ. (Peter) de Wind
P.IJ. (Peter) de Wind
Peter de Wind studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en theologie aan de Katholieke Universiteit Amsterdam. Ruim 30 jaar heeft hij de vakken maatschappijleer, levensbeschouwing en filosofie gedoceerd op het Augustinianum te Eindhoven. Naast zijn leraarsactiviteiten is hij vanaf 1981 bestuurslid van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven (WKE) en is sinds 2017 voorzitter. Vanaf 1990 redigeert hij de rubrieken “Filosofie & Onderwijs” en “Berichten” van Filosofie-Tijdschrift. Daarnaast is hij onder andere redacteur van de herziene en aangevulde uitgave van het Woordenboek Filosofie (Garant, 2015).