Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: MEM059

Filosofie: Hannah Arendt

Filosofie: Hannah Arendt
Cursuscode: MEM059

Hannah Arendt heeft zich altijd opgehouden op het grensvlak van de filosofie en het publieke debat. Alleen zo kon zij vormgeven aan wat zij als de opdracht van iedere persoon beschouwde. Vita activa, een ‘actief leven’ noemde zij dat in de titel van één van haar boeken. Betrokkenheid bij het wel en wee van het openbare leven maakt iemand volgens haar pas werkelijk mens. Ze trok met haar scherpe pen ten strijde tegen het “totalitarisme” waarmee ze zowel het nazisme als het stalinisme op het oog had. 
Ze schokte de wereld met haar verslag van de berechting van de oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann. Volgens Arendt zat daar geen wilde bruut in de rechtszaal, maar een bureaucraat die zich geen rekenschap gaf van de verschrikking van zijn dienstbevelen. Zij noemde dat ‘de banaliteit van het kwaad’ oftewel het raadsel van het denken zelf. Bij Eichmann was in de ogen van Arendt geen sprake van domheid, maar van gedachteloosheid. 
Tijdens de cursus zullen we kennis maken met Hannah Arendts filosofie met haar geheel eigen en fascinerende visie op denken, kennen en oordelen waarbij voortdurend wordt teruggegrepen naar voorbeelden die Arendt noemt. Tegelijkertijd zullen we nagaan wat de waarde van haar filosofische opvatting is voor het huidige politieke debat.

Wordt vervolgd  in het  najaar van 2023 met: Filosofie - 'Het kwaad, het drama van de vrijheid'.

Er is geen huiswerk.

Vrijdag 3 maart 2023
8 lessen van 2 uur aanvangstijd 9:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 145,00
Dhr. P.IJ. (Peter) de Wind
9:30 - 11:30
Locatie: Volksuniversiteit Geldrop (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving nog open >
P.IJ. (Peter) de Wind
P.IJ. (Peter) de Wind
Peter de Wind studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en theologie aan de Katholieke Universiteit Amsterdam. Ruim 30 jaar heeft hij de vakken maatschappijleer, levensbeschouwing en filosofie gedoceerd op het Augustinianum te Eindhoven. Naast zijn leraarsactiviteiten is hij vanaf 1981 bestuurslid van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven (WKE) en is sinds 2017 voorzitter. Vanaf 1990 redigeert hij de rubrieken “Filosofie & Onderwijs” en “Berichten” van Filosofie-Tijdschrift. Daarnaast is hij onder andere redacteur van de herziene en aangevulde uitgave van het Woordenboek Filosofie (Garant, 2015).