Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: MEM057

Filosofie: Cultuurfilosofie

Filosofie: Cultuurfilosofie
Cursuscode: MEM057

“Cultuur is deel van de natuur van de mens: de mens is van nature kunstmatig” (Plessner).‘Cultuur’ lijkt een vanzelfsprekend begrip. Iedere dag gebruiken we de term in verschillende betekenissen, zoals de Nederlandse eet-, sport- en schoolcultuur. In deze cursus van 6 lessen gaan we op zoek naar een gemeenschappelijke betekenis in de verschillende manieren waarop het begrip ‘cultuur’ wordt gebruikt.

Om de betekenis van het begrip te achterhalen gaan we allereerst naar de Latijnse oorsprong van het woord. Vandaaruit gaan we, nauw verbonden met de geschiedenis, onderwerpen bespreken zoals cultuur als norm, diversiteit aan culturen, hoge en lage cultuur, verandering van de cultuur onder invloed van technologische ontwikkelingen, identiteit, globalisering en massacultuur.

De volgende vragen spelen voortdurend op de achtergrond mee: welke verschillende begrippen van cultuur onderscheidt een filosoof? In hoeverre hangen die begrippen samen met mensbeelden? En tenslotte voor ons is de belangrijkste vraag: wat kenmerkt de hedendaagse cultuur? 

Met deze vragen in het achterhoofd is een levendige cursus met tal van discussies gewaarborgd. We schuwen tijdens de cursus het gesprek met andere culturen niet, zoals de onlangs gegroeide beweging rond ‘woke’.

Maandag 27 februari 2023
6 lessen van 2 uur aanvangstijd 19:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 109,00
Dhr. P.IJ. (Peter) de Wind
De docent stuurt u na de les de powerpoint.
19:30 - 21:30
Locatie: Volksuniversiteit Geldrop (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving nog open >
P.IJ. (Peter) de Wind
P.IJ. (Peter) de Wind
Peter de Wind studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en theologie aan de Katholieke Universiteit Amsterdam. Ruim 30 jaar heeft hij de vakken maatschappijleer, levensbeschouwing en filosofie gedoceerd op het Augustinianum te Eindhoven. Naast zijn leraarsactiviteiten is hij vanaf 1981 bestuurslid van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven (WKE) en is sinds 2017 voorzitter. Vanaf 1990 redigeert hij de rubrieken “Filosofie & Onderwijs” en “Berichten” van Filosofie-Tijdschrift. Daarnaast is hij onder andere redacteur van de herziene en aangevulde uitgave van het Woordenboek Filosofie (Garant, 2015).