Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: MEM058

De unieke filosofie van Spinoza

De unieke filosofie van Spinoza
Cursuscode: MEM058

In deze cursus van 8 bijeenkomsten op vrijdagochtend in het voorjaar van 2022 zullen we onze aandacht gaan richten op de filosofie van de bekendste Nederlandse denker Baruch de Spinoza.

Baruch behoort tot de 2e generatie van sefardische Joden die uit Portugal naar Nederland waren gevlucht en is op 24 november 1632 te Amsterdam geboren. Zijn joods-talmudische opleiding geniet hij in de Spaans-Portugese gemeente van Amsterdam. Daarnaast bestudeert hij de middeleeuwse filosofie van de scholastiek en de moderne, newtoniaanse natuurwetenschappen.

Tijdens zijn studies is hij werkzaam als slijper van lenzen. Hij is daar zo goed in, dat hij daarover contact heeft met natuurwetenschappers als Christaan Huijgens, grondlegger van de moderne optica. Daarnaast verdient hij extra bij door brillenglazen voor zijn vriendenkring te slijpen.

Na kennismaking met een werk van Descartes ontwikkelt hij zijn geheel eigen filosofie die in zijn hoofdwerk de "Ethica" tot volledige wasdom komt. Het is een ethiek die geheel langs wiskundig rationele lijnen wordt ontwikkeld.

In deze uitgebreide cursus denken we na over Spinoza’s gedachten over God, de mens, de natuur, de verhouding lichaam en geest, vrijheid, democratie en staat, tolerantie. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan filosofen die Spinoza hebben beïnvloed. Uiteraard houden we ons ook bezig met de doorwerking van Spinoza in de latere periode en met name zijn invloed in deze moderne tijd. In zijn erg korte leven, hij is op 21 februari 1677 te Den Haag overleden aan tuberculose, heeft hij in de avonduren veel gepubliceerd met gedachten die nog altijd als eigentijds worden beschouwd. In diverse landen over de hele wereld wordt nog steeds zijn werk door velen gelezen en dient het als gespreksstof voor discussies over hedendaagse filosofische, religieuze en sociaal-politieke problemen.


Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in filosofie en is qua niveau voor iedereen toegankelijk. Er wordt geen voorkennis verwacht, maar ook voor gevorderden is deze cursus zeer geschikt.  De deelnemer hoeft zich thuis niet voor te bereiden en hoeft geen cursusmateriaal aan te schaffen. Na iedere les krijgen de cursisten de powerpoint in pdf-opmaak toegestuurd per e-mail. Bovendien worden foto's van bordaantekeningen die tijdens de les worden gemaakt toegezonden. Indien er op basis van discussies tijdens de lessen daartoe aanleiding is, verstrekt de docent ten behoeve van een beter begrip van de stof nog enige aanvullende tekst (ook in pdf-opmaak).

Bij twijfel over inschrijving is zowel telefonisch als per e-mail overleg met de docent mogelijk. Geef hiertoe uw contactgegevens door aan de administratie: info@vu-geldrop.nl.

Vrijdag 18 februari 2022
10 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 10:40 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 125,00
Dhr. P.IJ. (Peter) de Wind
10:40 - 12:10
Locatie: Volksuniversiteit Geldrop (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
P.IJ. (Peter) de Wind
P.IJ. (Peter) de Wind
Peter de Wind (1947) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en theologie aan de Katholieke Universiteit Amsterdam. Ruim 30 jaar heeft hij de vakken maatschappijleer, levensbeschouwing en filosofie gedoceerd op het Augustinianum te Eindhoven. Naast zijn leraarsactiviteiten was hij vanaf 1981 secretaris en sinds 1990 tevens penningmeester van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven. Vanaf 1 november 2017 is Peter voorzitter van de Stichting WKE. Vanaf 1990 redigeert hij de rubriek Filosofie & Onderwijs van tijdschrift Filosofie (vanaf juli 2017: Filosofie-Tijdschrift). Daarnaast is hij onder andere redacteur van de herziene en aangevulde uitgave van het Woordenboek Filosofie (2015).