Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: MEM003

Filosofie, wie of wat is de mens?

Filosofie, wie of wat is de mens?
Cursuscode: MEM003

De vraag, wat maakt ons tot mens, blijkt binnen de wetenschappen zeer actueel, met name vanwege de snelle ontwikkelingen van het gentechnisch onderzoek. 
Inmiddels is de opvatting wijdverbreid dat de voornaamste kwestie van wetenschappelijk onderzoek niet de vraag “waaruit bestaat materie?” zou moeten zijn maar “wat betekent het om mens te zijn?”
In deze cursus zullen we een aantal mensbeelden of mensvisies de revue laten passeren en ons de vraag stellen wat de condition humaine inhoudt. Dat wil zeggen, we gaan het thema afbakenen tot mens-zijn en de noodzakelijke voorwaarden voor mens-zijn. 
Elk typisch menselijk verschijnsel, eigenschap of gedrag kan als uitgangspunt dienen, zodat we uiteindelijk het mens-zijn kunnen verhelderen. Een hedendaags heet hangijzer is de vraag naar de verschillen respectievelijk de overeenkomsten tussen mens en dier. Welke mensvisie gaat bijvoorbeeld schuil achter de eeuwenoude definitie (afkomstig van Aristoteles die leefde van 384 tot 322) ‘De mens is een met rede begaafd dier’?  
Begrippen die we tijdens de lessen aan de orde zullen stellen zijn: liefde en eros, vriendschap, natuur en cultuur, het menselijk tekort, gevoelens en passies, vrijheid en gedetermineerdheid, overlevering (traditie), ziel, geest, rede, verstand, etc. 
Deze termen krijgen binnen een bepaalde mensvisie een bepaalde inkleuring, met als gevolg dat de betekenissen ervan kunnen verschillen al naargelang ze in andere mensvisies worden gebruikt.

Vrijdag 9 november 2018
5 lessen van 2 uur aanvangstijd 10:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 62,50
Dhr. P.IJ. (Peter) de Wind
De docent stuurt u na de les de powerpoint.
10:30 - 12:30
Locatie: Volksuniversiteit Geldrop (klik hier voor de adres gegevens)
P.IJ. (Peter) de Wind
P.IJ. (Peter) de Wind
Peter de Wind (1947) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en theologie aan de Katholieke Universiteit Amsterdam. Ruim 30 jaar heeft hij de vakken maatschappijleer, levensbeschouwing en filosofie gedoceerd op het Augustinianum te Eindhoven. Naast zijn leraarsactiviteiten was hij vanaf 1981 secretaris en sinds 1990 tevens penningmeester van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven. Vanaf 1 november 2017 is Peter voorzitter van de Stichting WKE. Vanaf 1990 redigeert hij de rubriek Filosofie & Onderwijs van tijdschrift Filosofie (vanaf juli 2017: Filosofie-Tijdschrift). Daarnaast is hij onder andere redacteur van de herziene en aangevulde uitgave van het Woordenboek Filosofie (2015).