Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: MEM010

Filosofie: Cultuurfilosofie

Filosofie: Cultuurfilosofie
Cursuscode: MEM010

Een vervolg op de cursus over “Wie of wat is de mens”  is  “Cultuurfilosofie” als containerbegrip.De volgende onderwerpen komen aan bod:

  1. Een nadere uitwerking van het begrip cultuur
  2. Een nadere bepaling/uitwerking van de verhouding natuur-cultuur (nature-nurture)
  3. Elite versus de massa (populisme)
  4. Rationalisatie (vertechnologisering van de leefcultuur en verstedelijking/urbanisatie)
  5. Globalisering en de waarde van cultuur. 
Vrijdag 15 februari 2019
5 lessen van 2 uur aanvangstijd 10:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 62,50
Dhr. P.IJ. (Peter) de Wind
De docent stuurt u na de les de powerpoint.
10:30 - 12:30
Locatie: Volksuniversiteit Geldrop (klik hier voor de adres gegevens)
P.IJ. (Peter) de Wind
P.IJ. (Peter) de Wind
Peter de Wind (1947) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en theologie aan de Katholieke Universiteit Amsterdam. Ruim 30 jaar heeft hij de vakken maatschappijleer, levensbeschouwing en filosofie gedoceerd op het Augustinianum te Eindhoven. Naast zijn leraarsactiviteiten was hij vanaf 1981 secretaris en sinds 1990 tevens penningmeester van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven. Vanaf 1 november 2017 is Peter voorzitter van de Stichting WKE. Vanaf 1990 redigeert hij de rubriek Filosofie & Onderwijs van tijdschrift Filosofie (vanaf juli 2017: Filosofie-Tijdschrift). Daarnaast is hij onder andere redacteur van de herziene en aangevulde uitgave van het Woordenboek Filosofie (2015).