Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: KCO001

Kunstgeschiedenis-ochtend

Kunstgeschiedenis-ochtend
Cursuscode: KCO001

Kunstgeschiedenis: Het ontstaan van de Renaissance en de impact daarvan op de maatschappij (letterlijk: wedergeboorte)!

Firenze

De Renaissance is een periode in de Europese cultuurgeschiedenis die volgde op de middeleeuwen.  De term Renaissance kwam in de negentiende eeuw in omloop als een historisch periodebegrip. De Renaissance ontstond als een laatmiddeleeuwse culturele beweging in Italië gedurende de veertiende eeuw (trecento) en verspreidde zich in de daaropvolgende eeuwen over heel Europa. Binnen de beeldende kunst begon de Renaissance in Sienna waarna Florence volgde. De Italiaanse humanisten meenden dat, na een periode van verval ten tijde van de middeleeuwen, een nieuwe gouden eeuw was aangebroken. Zij zagen dit als een wedergeboorte van de verworvenheden van de klassieke oudheid. De term verwijst ook naar de geboorte van belangrijke nieuwe ontwikkelingen gedurende deze periode, o.a. de teloorgang van het feodale stelsel, de ontdekking van nieuwe continenten, en de vele uitvindingen o.a. drukpers, papier, kompas en buskruit. Moderne historici zien echter op heel wat gebieden geen echte breuk met de middeleeuwen en benadrukken dat er eerder sprake was van een verdere ontwikkeling van processen die al in de middeleeuwen begonnen.

Binnen deze cursus komen de volgende hoofdonderwerpen aan de orde: 

1. De ontwikkeling van de steden richting Renaissance en de impact daarvan op de maatschappij. Binnen de beeldende kunst begint deze ontwikkeling in Sienna. Als Florence Sienna verovert, neemt Florence de ontwikkelingen over en wordt het centrum van deze Renaissance. Langzamerhand verspreiden de ideeën zich door Toscane, Italië en de rest van Europa.
2. Het ontstaan van “onze” Hollandse kunst binnen de Gouden Eeuw na de middeleeuwen. Door de reformatie is er nauwelijks nog religieuze kunst: Katholieke kerken worden gesloten en protestantse kerken hebben geen decoraties. Nu richten de kunstenaars zich op de rijke Hollanders van de 17e  en 18e eeuw die hun huizen willen decoreren met landschappen, bloemen, dieren, portretten enz. Dit geeft aan de schilderkunst een geweldige wending. Binnen deze profane kunst zie je ook afbeeldingen ter leering en vermaak, vaak met een diepere moraal. 

De cursus is bedoeld voor mensen die echt geïnteresseerd zijn in kunst en cultuur en zich verder willen ontwikkelen. “Kunst is te allen tijde een belangrijk onderdeel van de maatschappij waarin deze zich ontwikkelt!“. De deelnemer leert vooral kijken; en zien waarom de kunsten zich op deze manier ontwikkelen; maar ook zeker de schoonheid daarvan inzien. De moeilijkheidsgraad van deze cursus is afhankelijk van vooropleiding en interesse. Iedereen kan er minstens iets van opsteken en leren om met andere ogen te kijken! Er wordt van de deelnemer geen kennis vooraf verwacht. Het is vooral belangrijk dat de cursist naast de lessen ook gaat kijken en lezen. Het gaat erom dat de cursist geïnteresseerd is! De docent geeft geen huiswerk. Het is geen “must”, maar het is goed om veel over kunst te gaan lezen en nog meer te “gaan kijken”. Cursisten hoeven geen cursusboek aan te schaffen. Maar het is logisch dat ze gedurende de cursus geïnspireerd worden om zelf wat boeken aan te schaffen of lenen uit de bieb! Gedurende de cursus krijgen de cursisten teksten met beeld mee naar huis.

Bij twijfel over inschrijving is overleg met de docent telefonisch en via e-mail mogelijk.

De cursus bestaat uit 24 lessen en wordt afgesloten met een excursie (extra kosten)

Deze cursus volg je voor je eigen ontwikkeling, voor je maatschappelijke ontwikkeling, en de schoonheid! Maar kunst is niet altijd “schoonheid”. Kunst is onderdeel van de maatschappij! We behandelen niet alleen het kijken maar ook de context, de achtergrond en de tijd waarin de kunst ontstaat! Dit zie je sterk ten tijde van de Renaissance; maar ook van “onze” Gouden eeuw. Grote veranderingen in maatschappij en religie doen de kunsten veranderen. Waren voorheen kunstenaars vooral in dienst van de kerk en adel, daarna zie je een omwenteling:  Ook (vooral bemiddelde) handelslieden en vorsten worden opdrachtgevers! Hierdoor zijn de kunsten steeds minder religieus gericht; maar meer gericht op het burgerdom, met vaak toch nog steeds een morele inhoud!

De cursus eindigt met een excursie

Dinsdag 17 september 2019
24 lessen van 1,5 uur aanvangstijd 09:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 245,00
Mw. Drs E. (Egi) Valk-Wijn
De docent zorgt voor digitaal materiaal.
09:30 - 11:00
Locaties: Volksuniversiteit Geldrop, Volksuniversiteit Geldrop (klik hier voor de adresgegevens)
Drs E. (Egi) Valk-Wijn
Drs E. (Egi) Valk-Wijn
Nadat ik aan de Rijksuniversiteit Utrecht als kunsthistoricus was afgestudeerd, heb ik werkzaamheden verricht voor musea. Toch vond ik het leuker ook anderen te leren genieten van dat wat de kunsten te bieden hebben. Dit te meer omdat de kunsten een wezenlijk onderdeel zijn van onze sociale maatschappelijke omgeving en hierin zelfs een grote vormende factor zijn.
De kunsten laten de verschillen zien in denken, voelen en handelen, dit door de eeuwen heen. Je ziet hierdoor de geschiedenis, de tegenwoordige en vaak ook al de toekomstige tijd. Kunst kan heel mooi zijn, maar is dat niet per definitie. Door te leren om met een open mind naar de bedoeling van een kunstwerk te kijken, ga je automatisch ook op een andere manier naar je omgeving kijken. Dit is te leren en maakt rijker!
Daarom geef ik al jaren en met veel plezier lessen kunstgeschiedenis met daarbij een aansluitende excursie!