Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: KCO003

De Kelten

De Kelten
Cursuscode: KCO003

Ook al is het lastig concurreren met de Romeinen, toch winnen de Keltische culturen aan belangstelling. En dat is meer dan terecht. De eerste West-Europese stad ten noorden van de Alpen komt in de Keltische periode tot bloei en wordt zelfs zo bekend dat de Griekse geschiedschrijver Herodotus erover schrijft. Hij noemt de stad Pyrene.

Wat drijft de Kelten en welke rol spelen zout en ijzer in de opkomst van de Keltische culturen die we kennen onder de namen Hallstatt en La Tène? Handelscontacten met de mediterrane wereld zorgen voor een ongekende culturele en economische bloeitijd. Door het nagenoeg ontbreken van historische bronnen van en over niet-mediterrane volkeren, blijft de wereld van vóór de Romeinen in hedendaags onderzoek relatief gezien wat onderbelicht.

Dankzij spectaculaire en uitgebreide archeologische onderzoeken in de laatste decennia blijkt de periode tussen circa 1000 v.Chr. en de Romeinse bemoeienis met Gallië en Germanië een fascinerend tijdvak te zijn vol handelscontacten, culturele uitwisselingen en economische hoogtepunten.

Nog overal in Europa vinden we de restanten van Keltische versterkingen, stedelijke complexen en indrukwekkende grafmonumenten. Vele musea besteden in toenemende mate aandacht aan de Kelten.

Deze cursus draagt bij aan een beter begrip van deze periode, de ups en downs, de ronduit fantastische kunstuitingen en de rol die de Kelten speelden in de toenmalige wereld van de Germanen in het noorden en de volkeren rond de Middellandse Zee in het zuiden.
De cursus bestaat uit tien lessen van 2 x 45 minuten. Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Europa tussen 1000 en 800 v.Chr.
  • De rol van zout en ijzer in de Hallstattperiode
  • Vroeg-Keltische machtscentra, de allereerste Keltische stad en de relatie tot de mediterrane culturen van Grieken en Etrusken
  • De La Tène-periode
  • Germanen als noordelijke buren van de Kelten en de ‘Keltische volksverhuizingen’
  • Versterkingen en nederzettingen
  • Keltische religie, goden en heiligdommen
  • De laat-Keltische maatschappij
  • De nabijheid van de Romeinse republiek
  • Oppida, Europese steden ten noorden van de Alpen

Na afloop van de colleges krijgen de cursisten de powerpointpresentatie en een samenvatting in pdf-vorm thuisgestuurd.

Woensdag 7 november 2018
10 lessen van 2 uur aanvangstijd 10:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 154,00
Dhr. Drs J.P.C.A. (Johan) Hendriks

Van elke les heeft de docent een PDF, zowel van de Powerpoint presentatie (meestal 4 à 5 MB) als van een 4 pagina's tellende samenvatting. Na de les krijgt u deze thuisgestuurd.

10:00 - 12:00
Locatie: Volksuniversiteit Geldrop (klik hier voor de adres gegevens)
Drs J.P.C.A. (Johan) Hendriks
Drs J.P.C.A. (Johan) Hendriks
Sedert 2011 verzorg ik cursussen aan de Hovo's van Tilburg (Hovo Brabant) en Nijmegen (Radboud Universiteit) over diverse onderwerpen die vrijwel allemaal een raakvlak hebben in de interessegebieden geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie. De cursussen worden door de cursisten zeer hoog gewaardeerd. Dat is na te vragen bij de directies van deze instellingen. Toch krijg ik ook met enige regelmaat de vraag waarom deze boeiende cursussen alleen beschikbaar zijn voor 50+-ers. Het enige antwoord wat ik daar op kan bedenken is dat de Hovo's geïnteresseerd waren in het cursusaanbod. In het verleden heb ik ook cursussen, op min of meer hetzelfde gebied gegeven aan de Volksuniversiteit Terra Nova in Tilburg, totdat deze in de jaren negentig van de vorige eeuw in die vorm werd opgeheven. Ik realiseer me echter meer en meer dat ook jongeren de kans zouden moeten krijgen om de informatie die mijn cursussen bevatten, en die steeds actueel en up-to-date zijn, tot zich te nemen. U krijgt nu de kans bij Volksuniversiteit Geldrop.