Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: KCO051

De neolithische (r)evolutie - De Vroege geschiedenis van Europa

De neolithische (r)evolutie - De Vroege geschiedenis van Europa
Cursuscode: KCO051

Een nieuwe immigrantenstroom uit het oosten brengt een geheel nieuwe levenswijze met zich mee en er ontstaat in Europa een agrarische samenleving.

Omstreeks 11.000 jaar geleden verandert het klimaat zo ingrijpend dat de mens op zoek gaat naar nieuwe voedselbronnen. In het Nabije Oosten wordt ontdekt dat granen eetbaar zijn en zelfs onder controle kunnen worden gebracht. Korte tijd later blijken ook dieren door mensen te kunnen worden gehouden. Door de afhankelijkheid van vaste voedselbronnen wordt het nomadische leven opgegeven en ontstaan de eerste vaste nederzettingen.

Men vindt nieuwe opslagmethoden uit, aardewerk doet zijn intrede en, op basis van verschillen in natuurlijke omstandigheden, ontstaan er verschillen tussen groepen mensen. Door grondgebruik en handelsrelaties krijgen zij bezittingen, wat leidt tot een soms bloedige strijd om dat bezit. Er ontstaan versterkte dorpen en de eerste versterkingen, die op hun beurt weer de basis vormen voor het ontstaan van grotere agglomeraties (steden) en grotere verbanden (rijken).

De landbouw staat zodoende aan de basis van de moderne Europese cultuur. Men gaat nadenken over het leven en over de overleden medemens. Langzaam aan ontstaan de eerste religieuze voorstellingen en de vertaling daarvan in de eerste cultusplaatsen. Meer nog dan bij jagers en verzamelaars worden overledenen geëerd en begraven, niet ver van de woonplaatsen. Er is echter geen sprake van een plotselinge ommekeer. De ontwikkelingen in de Lage Landen laten zien dat jagers en verzamelaars sommige verworvenheden van de boeren overnemen en andere niet. Echte nieuwe ontwikkelingen vinden plaats op de lössgronden.

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 11 De doos van Pandora en de verdrijving uit het paradijs – Ontstaan van de landbouw in het Nabije Oosten
  • 12 Domesticatie van plant en dier
  • 13 Derde migratie vanuit het Midden-Oosten
  • 14 Nederzettingsorganisatie en vroege Bandkeramiek
  • 15 Eerste boeren in de Lage Landen en jagers van de Swifterbantcultuur
  • 16 Bezit en strijd om het bezit
  • 17 Vroege versterkingen
  • 18 Vroege cultusplaatsen
  • 19 Meeroevernederzettingen en vuursteenmijnbouw
  • 20 Vroege neolithische begravingen
Woensdag 29 januari 2020
10 lessen van 2 uur aanvangstijd 10:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 154,00
Dhr. Drs J.P.C.A. (Johan) Hendriks

De lessen zijn 2x 45 minuten met een pauze van 30 minuten.

10:00 - 12:00
Locatie: Volksuniversiteit Geldrop (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving nog open >
Drs J.P.C.A. (Johan) Hendriks
Drs J.P.C.A. (Johan) Hendriks
Sedert 2011 verzorg ik cursussen aan de Hovo's van Tilburg (Hovo Brabant) en Nijmegen (Radboud Universiteit) over diverse onderwerpen die vrijwel allemaal een raakvlak hebben in de interessegebieden geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie. De cursussen worden door de cursisten zeer hoog gewaardeerd. Dat is na te vragen bij de directies van deze instellingen. Toch krijg ik ook met enige regelmaat de vraag waarom deze boeiende cursussen alleen beschikbaar zijn voor 50+-ers. Het enige antwoord wat ik daar op kan bedenken is dat de Hovo's geïnteresseerd waren in het cursusaanbod. In het verleden heb ik ook cursussen, op min of meer hetzelfde gebied gegeven aan de Volksuniversiteit Terra Nova in Tilburg, totdat deze in de jaren negentig van de vorige eeuw in die vorm werd opgeheven. Ik realiseer me echter meer en meer dat ook jongeren de kans zouden moeten krijgen om de informatie die mijn cursussen bevatten, en die steeds actueel en up-to-date zijn, tot zich te nemen. U krijgt nu de kans bij Volksuniversiteit Geldrop.