Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: KCO100

3-luik Sicilië

3-luik Sicilië
Cursuscode: KCO100

De vele geheimen van het kleurrijke Sicilië
 
Over dit prachtige eiland valt niet alleen veel te vertellen maar ook het nodige te laten zien, want vele volkeren zijn op het eiland geweest en hebben er hun sporen achtergelaten. Een kennismaking met Sicilië is dan ook een inspirerende en verrijkende gebeurtenis. In drie bijeenkomsten vertel ik aan de hand van talloze ondersteunende en illustratieve afbeeldingen ruim 2.500 jaar geschiedenis en cultuur van dit prachtige eiland.

Tijdens de eerste lezing staan Feniciërs, Carthagers, en met name Grieken en Romeinen centraal. Vervolgens komen Byzantijnen, Saracenen/Arabieren, Noormannen/Normandiërs en hun opvolgers de Hohenstaufen aan bod. Tijdens de derde bijeenkomst worden de Franse, Spaanse en Habsburgse overheersers behandeld en bespreken we uitvoerig de Siciliaanse Renaissance barok.

De gewoonten, gebruiken, cultuuruitingen etc. van al deze volkeren hebben in de voorbije eeuwen een onuitwisbare invloed gehad op de Siciliaanse maatschappij en het dagelijks leven. Wat is daar anno 2017 nog van over? Waar vinden we die invloeden en hoe kunnen die worden verklaard?
 
Bijeenkomst 1: Sicilia Greca e Romana
Hoe komt het dat de Grieken op Sicilië zo’n bloeiende cultuur hebben ontwikkeld die zelfs de afgunst van het moederland heeft opgewekt? Ging men anders om met de godenwereld dan in Griekenland zelf? Wat betekende dat voor het dagelijkse leven? Gold dat ook in dezelfde mate voor de Romeinse periode? Welke rol speelde het eiland in het machtige Romeinse Rijk? Uiteraard mag een bezoek aan de archeologische parken van Siracusa, Agrigento, Selinunte en Segesta niet ontbreken.
 
Bijeenkomst 2: Sicilia Araba, Normanna e Sveva
De Arabische overheersing is vanaf de 9e eeuw heel bepalend geweest voor het landschap en de   cultuur. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de architectuur, de taal en de Siciliaanse keuken.
Het Normandische koningschap van Ruggero II is in de Middeleeuwen exemplarisch en uitzonderlijk. De samensmelting met de Arabische cultuur heeft een aantal bezienswaardigheden opgeleverd die uniek in de wereld zijn. In Palermo zijn dat o.a. de betoverende Cappella Palatina (paleiskapel) in het Noormannenpaleis en kerkjes als San Giovanni degli Eremiti. Wat is de betekenis van opvolger keizer Federico II Svevo (Hohenstaufen), die als ‘Stupor mundi’ en als ‘moderne’ vorst te boek stond.
 
Bijeenkomst 3: Sicilia Rinasciamentale e Barocca
Als deel van het immense Habsburgse rijk en later het koninkrijk van de Spaanse Bourbons beleefde Sicilië opnieuw een culturele bloeiperiode. Achtereenvolgens komt het eiland onder het bewind van Charles d’Anjou en  Pietro III d’Aragona om daarna te worden ingelijfd in het Spaanse rijk van Ferdinand van Aragòn en Isabella van Castiglia. Vanaf 1516 maakt Sicilië deel uit van het Spaanse Habsburgse rijk van Karel V en zijn zoon Filips II. De 17e en 18e eeuw staan in het teken van de Barok. We bewonderen schitterende kerken en paleizen, waarbij ook de beeldhouwkunst en schilderkunst de nodige aandacht krijgen. Welke positie nam hierbij de Rooms-katholieke kerk in en welke rol speelden aristocratische grootgrondbezitters, religieuze orden zoals de Jezuïten en lokale broederschappen in de steden? Liggen hier misschien de wortels van de Maffia?

Kortom, deze driedelige cursus biedt een uitermate boeiend overzicht van de rijke cultuurgeschiedenis van Sicilië Het wordt een inspirerende reis die u zal verwonderen en inspireren.

Woensdag 30 oktober 2019
3 lessen van 2,5 uur aanvangstijd 14:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 47,00
Dhr. M. (Marc) Permeke

U kunt er voor kiezen de docent de 1ste les €7,50 te betalen, dan krijgt u de getoonde beelden per e-mail thuisgestuurd.

14:30 - 17:00
Locatie: Volksuniversiteit Geldrop (klik hier voor de adresgegevens)
M. (Marc) Permeke
M. (Marc) Permeke
Marc Permeke werkte als hogeschooldocent Management Toerisme aan de NHTV Breda, waar hij zich toelegde op cultuurtoerisme, kunstgeschiedenis, de organisatie en begeleiding van talloze reizen in Europa. Hij woonde langere tijd in Rome en in Sicilië, waar hij culturele reizen begeleidde.