Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: KCO020

Studiedag: De architectuur en de kunst van de Hanzesteden

Studiedag: De architectuur en de kunst van de Hanzesteden
Cursuscode: KCO020

Op deze dag wordt het verhaal verteld van het ontstaan  en de inrichting van de Hanzesteden:  de stedenbouwkundige situatie, de bouw van stadhuizen, kerken, pakhuizen en woningen, de rol van de bouwtechnieken en –materialen, de positie van de bouwmeesters. Maar ook is er aandacht voor de inrichting van de gebouwen in de vorm van beeldhouwwerken, altaarstukken en edelsmeedkunst.

Het Hanzeverbond, met steden als Bremen, Hamburg en Lübeck,  was een samenwerking van de handelssteden rond de Oostzee en beleefde een hoogtepunt in de 15e en 16e eeuw. Reeds in de vroege 14e eeuw ontstond er een groei van de Midden-Europese handel op lange afstand, die leidde tot de ontwikkeling van steden langs de kusten van de Oostzee met inbegrip van Zweden en zuid-Finland. Deze ontwikkeling is nauw verbonden met de economische en sociale geschiedenis in dit gebied. De stichting van alle belangrijke kustplaatsen op de Baltische zee ging uit van de groep steden rondom Lübeck, later ook wel de Wendische steden genoemd, zoals Hamburg, Lüneburg, Wismar, Rostock, Stralsund en Greifswald.  Van hieruit werden handelscontacten onderhouden met o.a. Denemarken, Zweden, de Baltische staten en Pommeren. Dankzij hun gangbare handelstaal konden kooplui, exporthandelaars en reders tot aan de Vlaamse kust toe verreikende handelswegen uitbouwen.

De koggeschepen met rijke koopwaar zwermden uit over dit hele gebied. De welvaart was hoog en architecten en kunstenaars kregen prestigieuze opdrachten.  Het materiële erfgoed van en in de Hanzesteden  getuigt nog steeds van de hoogwaardige stedelijke cultuur die hier ooit bloeide.

Het stadsleven was vanaf het begin kosmopolitisch gericht, vooral in de omgeving van haven en markt.  Alle steden vertoonden een identieke structuur. Het centrum was een ruimte, een ontmoetingsplek waar goederen en ideeën werden uitgewisseld. Ze werd omzoomd door een reeks gebouwen: de kerk, het stadhuis, de hallen, de huizen gilden en vakverenigingen. Monumentale wallen, op regelmatige afstand onderbroken door grote stadspoorten, omschreven de grenzen van de steden. Overal verrezen imposante kerken met een fraaie inrichting en voor de rijke kooplieden kwamen luxe stadswoningen. De bouwmeesters ontwikkelden een bijzondere vorm van baksteenarchitectuur met siermetselwerk en rijke ornamenten. Internationaal hoog aangeschreven kunstenaars maakten indrukwekkende schilderijen en beeldhouwers vervaardigden vele figuren uit steen of hout en edelsmeden reikten naar een hoog niveau.


In de loop van de 16e eeuw raken door de afnemende handel de Hanzesteden in verval.

Vrijdag 3 maart 2023
1 Themabijeenkomst van 5,5 uur aanvangstijd 10:00
Prijs: € 95,00
Dhr. Drs. J. (Joris) van Sleeuwen
10:00 - 15:30
Locatie: Volksuniversiteit Geldrop (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
Drs. J. (Joris) van Sleeuwen
Drs. J. (Joris) van Sleeuwen
Drs. Joris van Sleeuwen is in 1991 als kunsthistoricus afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Voordien behaalde hij in 1982 aan de KU Nijmegen zijn doctoraal geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in architectuurgeschiedenis. Vanaf 1987 is hij werkzaam in het volwassenenonderwijs en verzorgt hij HOVO-cursussen, lezingen en kunstreizen.