Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: LEZ009

Circulair Bouwen

Circulair Bouwen
Cursuscode: LEZ009

Circulair en duurzaam bouwen: hedendaagse archictuur met respect voor de natuur

Bij circulair bouwen staat de gedachte centraal dat geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. De herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen  zijn hierbij het uitgangspunt. De waardevernietiging van bouwmaterialen wordt geminimaliseerd en men wil voorkomen dat grondstoffen als onbruikbaar afval in het milieu terecht komen. De energie voor een zuivere circulaire architectuur dient afkomstig te zijn van natuurlijke bronnen, met name zon en wind. 
                    Agora Garden
Deze bewuste omgang met natuurlijke bronnen en materialen heeft grote gevolgen voor de architectuur. Er wordt in de ontwerpfase al rekening gehouden met materialen, constructies en speciale bouwtechnieken. Alle bouwmaterialen worden gedocumenteerd en geregistreerd en kunnen zodoende na afbraak eenvoudig worden hergebruikt.

Woensdag 22 juni 2022
1 lezing van 2 uur aanvangstijd 20:00
Prijs: € 0,00
Dhr. Drs. J. (Joris) van Sleeuwen

Lezingen van vu-Geldrop die gehouden worden bij ons in Centrum Hofdael zijn gratis toegankelijk.  Het is handig als u zich aanmeldt voor onze lezingen, opdat wij weten hoeveel stoelen wij neer moeten zetten. Klik hier om u aan te melden voor een gratis lezing. Klik NIET op de balk hieronder! 

20:00 - 22:00
Locatie: Volksuniversiteit Geldrop (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving nog open >
Drs. J. (Joris) van Sleeuwen
Drs. J. (Joris) van Sleeuwen
Drs. Joris van Sleeuwen is in 1991 als kunsthistoricus afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Voordien behaalde hij in 1982 aan de KU Nijmegen zijn doctoraal geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in architectuurgeschiedenis. Vanaf 1987 is hij werkzaam in het volwassenenonderwijs en verzorgt hij HOVO-cursussen, lezingen en kunstreizen.