Per categorie:
  Per soort:
Contact

Klik hier om de flyer 'Voorjaar 2018' te bekijken/downloaden


Heeft u vragen over de website,
of op- of aanmerkingen over de
inhoud van de pagina's, neem
dan contact op met de webmaster.


1 november 2017

40 jarig jubileum Volksuniversiteit

40-jarig jubileum Volksuniversiteit Geldrop
Mede dankzij de inzet van alle vrijwilligers, medewerkers, bestuursleden en natuurlijk dankzij de deelname van alle cursisten, bestaat de Volksuniversiteit Geldrop deze maand alweer 40 jaar!
Het begon allemaal in Engeland in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een kleine groep wetenschappers maakte zich zorgen over de ‘verborgen tweedeling in de maatschappij’. Zij vonden dat kennis en ervaring opgedaan binnen de universiteiten ten dienste moesten komen van de hele maatschappij.
In Nederland werd de eerste volksuniversiteit opgericht in 1913, in Amsterdam. Er werden drie uitgangspunten geformuleerd:
1. Neutraliteit; voor iedereen ongeacht afkomst, religieuze of politieke overtuiging
2. Toegankelijkheid; kansen voor een voortdurende ontwikkeling van de persoon.
3. Breed aanbod.

In 1977 zijn de oprichters van de VU Geldrop gestart met het organiseren van cursussen. In de periode van april tot en met juni van dat jaar, werden deze gegeven op het Strabrecht College. Deze cursussen bleken een groot succes en op 17 november 1977 werd de VU Geldrop officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De Volksuniversiteit Geldrop kent inmiddels een rijke historie waarin hoogtepunten en dieptepunten elkaar hebben afgewisseld. Aan toekomstperspectief en plannen nooit een gebrek. Het huidige bestuur heeft dan ook alle vertrouwen in het volgende jubileum.
line

line

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: