Per categorie:
  Per soort:
Contact

Klik hier om de flyer 'Voorjaar 2018' te bekijken/downloaden


Heeft u vragen over de website,
of op- of aanmerkingen over de
inhoud van de pagina's, neem
dan contact op met de webmaster.


Inleidingscursus Filosofie en ethiek

In vijf lessen wordt een systematisch overzicht gegeven van de Ďfilosofie van het handelení (moraal en ethiek) vanaf Plato tot en met heden.

De ontwikkelingsgang wordt geschetst in drie perioden die in de wijsgerige traditie van elkaar kunnen worden onderscheiden.
In grote lijnen: moreel handelen dat aanvankelijk gericht is op het beoefenen van deugden verlegt in een tweede periode de aandacht naar het handelen vanuit persoonlijke intenties om vervolgens in een derde periode de focus te richten op de beoogde gevolgen van een handeling.

In deze systematische schets zullen de visies van de volgende filosofen expliciet aan de orde worden gesteld: Plato, Aristoteles, Epicurus en Seneca; David Hume, Benedictus de Spinoza en Immanuel Kant; Jeremy Bentham en John Stuart Mill.

Aan de hand van genoemde wijsgerige theorieŽn zullen een aantal hedendaagse problemen op moreel en ethisch gebied -denk onder andere aan autonomie, zelfbeschikkingsrecht, persoonlijke verantwoordelijkheid, rechtvaardige verdeling, klokkenluiders, etc. etc.- ter sprake worden gebracht.

tijd: vrijdag 10:30-12:30 uur
periode:23 maart t/m 20 april 2018 - 5 lessen
plaats:VOLKSUNIVERSITEIT Molenstraat 27 Geldrop
docent:P.IJ. (Peter) de Wind
P.IJ. (Peter) de Wind

Peter de Wind (1947) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en theologie aan de Katholieke Universiteit Amsterdam. Ruim 30 jaar heeft hij de vakken maatschappijleer, levensbeschouwing en filosofie gedoceerd op het Augustinianum te Eindhoven. Naast zijn leraarsactiviteiten heeft hij vanaf 1981 de taak van secretaris en sinds 1990 tevens de functie van penningmeester van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven (WKE) tot 1 november 2017 vervuld. Per 1 november 2017 is hij benoemd tot voorzitter van de WKE. Vanaf 1990 redigeert hij de rubriek Filosofie & Onderwijs van tijdschrift Filosofie (vanaf juli 2017: Filosofie-Tijdschrift). Daarnaast is hij onder andere redacteur van de herziene en aangevulde uitgave van het Woordenboek Filosofie (2015).
Sluiten
maximaal: 20 deelnemers
prijs: € 50,00
met korting: € 45,00   cursusgeld voor inwoners Geldrop-Mierlo
code: MEM004  
Toevoegen aan mijn inschrijfformulier
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: