Per categorie:
  Per soort:
Contact

Klik hier om de flyer 'Voorjaar 2018' te bekijken/downloaden


Heeft u vragen over de website,
of op- of aanmerkingen over de
inhoud van de pagina's, neem
dan contact op met de webmaster.


Het onstaan van West-Europa in de vroege Middeleeuwen

Vroeger werd de tijd tussen het einde van het West-Romeinse Rijk en ongeveer het jaar 1000 de ‘donkere middeleeuwen’ genoemd, omdat we toen van die periode nog niet zoveel wisten.

De Germanen bouwden destijds een slechte naam op; zij zouden parasiteren op een zieltogend Romeins Rijk en dit rijk ten val hebben gebracht, maar dit beeld is onjuist.
Historische bronnen, kunsthistorische objecten en vooral archeologische opgravingen geven een steeds completer beeld van deze periode.

Het is dus tijd om dat oude beeld ingrijpend te corrigeren. In de vroege middeleeuwen groeiden de Germanen uit tot de nieuwe vormgevers van een voor die tijd zeer modern Europa. Het is een veelzijdige en boeiende periode waarin de Germanen eerst zowel met als tegen het Romeinse Rijk – als belagers én als bondgenoten – heel actief waren. Later werden zij creatievelingen die een nieuw Europa creëerden. Hierin gingen strijd, handel, geloof en kunst hand in hand.

De cursus spitst zich toe op de ontwikkelingen in West-Europa aan de hand van de volgende tien thema’s:

  1. De Volksverhuizingen
  2. Germanen en Franken; in de derde eeuw nog de schrik van de Romeinse keizers, in de vijfde eeuw succesvolle volkeren op de drempel van een nieuwe tijd
  3. Hilderic, de laatste gouverneur en militaire bevelhebber in het westen van het Romeinse Rijk en de eerste bekende leider van de Franken.
  4. Hlodowic, de heldhaftige zoon die machtige tegenstanders wist te verslaan en de basis legde voor een Frankisch rijk in West-Europa.
  5. De kerstening van het Merovingische Rijk aan de hand van historische overblijfselen.
  6. De opkomst van de Pippinieden en het leven van Karel de Grote, de nieuwe vormgever van West-Europa.
  7. De Karolingische renaissance van de negende eeuw.
  8. Het ontstaan van de Friese handel en vroege steden als Dorestad en Haithabu.
  9. De dreigingen van de Noormannen aan de grenzen, diverse reactie daarop in de kustgebieden en de vreedzame ontwikkeling van Vikingsteden.
  10. Het ontstaan van de eerste kastelen en de versnippering van het Europese denken.

tijd: woensdag 9:30-11:30 uur
periode:31 januari t/m 11 april 2018 - 10 lessen
plaats:VOLKSUNIVERSITEIT Molenstraat 27 Geldrop
docent:J.P.C.A. (Johan) HENDRIKS
J.P.C.A. (Johan) HENDRIKS

Sedert 2011 verzorg ik cursussen aan de Hovo's van Tilburg (Hovo Brabant) en Nijmegen (Radboud Universiteit) over diverse onderwerpen die vrijwel allemaal een raakvlak hebben in de interessegebieden geschiedenis, kunstgeschiedenis en archeologie. De cursussen worden door de cursisten zeer hoog gewaardeerd. Dat is na te vragen bij de directies van deze instellingen. Toch krijg ik ook met enige regelmaat de vraag waarom deze boeiende cursussen alleen beschikbaar zijn voor 50 -ers. Het enige antwoord wat ik daar op kan bedenken is dat de Hovo's geïnteresseerd waren in het cursusaanbod. In het verleden heb ik ook curussen, op min of meer hetzelfde gebied gegeven aan de Volksuniversiteit Terra Nova in Tilburg, totdat deze in de jaren negentig van de vorige eeuw in die vorm werd opgeheven. Ik realiseer me echter meer en meer dat ook jongeren de kans zouden moeten krijgen om de informatie die mijn cursussen bevatten, en die steeds actueel en up-to-date zijn, tot zich te nemen. U krijgt nu de kans bij volksuniversiteit geldrop.
Sluiten
cursusstatus:Deze activiteit gaat door, inschrijven is nog mogelijk
prijs: € 175,00
met korting: € 157,50   cursusgeld voor inwoners Geldrop-Mierlo
code: KCO011  
Toevoegen aan mijn inschrijfformulier
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: