Per categorie:
  Per soort:
Contact

Klik hier om de flyer 'Voorjaar 2018' te bekijken/downloaden


Heeft u vragen over de website,
of op- of aanmerkingen over de
inhoud van de pagina's, neem
dan contact op met de webmaster.


Filosofiecursus

Een inleiding in de kunstfilosofie.

In een aantal lessen krijgt u een systematisch overzicht van de filosofie van de kunsten vanaf Plato tot en met heden. De ontwikkelingsgang wordt geschetst in drie perioden die in de wijsgerige traditie van elkaar kunnen worden onderscheiden.

In grote lijnen: kunst die zich langzamerhand ontwikkelt van verleiding door het schone naar het einde van de schoonheidscultus, volgens Walter Benjamin in de 20e eeuw. Uiteindelijk kan de vraag worden opgeworpen wat kunst tegenwoordig nog is (Arthur Danto en Joseph Beuys).

In de ontwikkelingsgang van het wijsgerige denken over de kunsten wordt de driehoek ‘kunstwerk’ – ‘kunstenaar’ – ‘toeschouwer’ centraal gesteld. En natuurlijk wordt de vraag opgeworpen in hoeverre kunsten louterend (katharsis) op ons kunnen inwerken.

In de 5 lessen worden filosofen met een expliciete opvatting over kunsten behandeld. Vermeldenswaard zijn: Plato, Aristoteles, Plotinus, Augustinus, Kant, Hegel, Nietzsche en de reeds genoemden Walter Benjamin, Arthur Danto en Joseph Beuys. We zullen in deze cursus verwijzen naar diverse kunstvormen.

In deze korte inleidende lessen wordt gebruik gemaakt van voorbeelden uit de architectuur, de beeldende kunsten (inclusief tragedie en de hedendaagse kunstvorm van de “performance” van Marina Abramović en de Franse kunstenares Orlan), de muziek, de literatuur (o.a. Kafka) en de film.

tijd: vrijdag 10:30-12:30 uur
periode:27 oktober t/m 24 november 2017 - 5 lessen
plaats:VOLKSUNIVERSITEIT Molenstraat 27 Geldrop
docent:P. (Peter) de Wind
P. (Peter) de Wind

Peter de Wind (1947) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en theologie aan de Katholieke Universiteit Amsterdam. Ruim 30 jaar heeft hij de vakken maatschappijleer, levensbeschouwing en filosofie gedoceerd op het Augustinianum te Eindhoven. Naast zijn leraarsactiviteiten heeft hij vanaf 1981 de taak van secretaris en sinds 1990 tevens de functie van penningmeester van de Stichting Wijsgerige Kring Eindhoven (WKE) tot 1 november 2017 vervuld. Per 1 november 2017 is hij benoemd tot voorzitter van de WKE. Vanaf 1990 redigeert hij de rubriek Filosofie & Onderwijs van tijdschrift Filosofie (vanaf juli 2017: Filosofie-Tijdschrift). Daarnaast is hij onder andere redacteur van de herziene en aangevulde uitgave van het Woordenboek Filosofie (2015).
Sluiten
prijs: € 50,00
met korting: € 45,00   cursusgeld voor inwoners Geldrop-Mierlo
code: MEM003  
Toevoegen aan mijn inschrijfformulier
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: