Bestellijst

Geen bestellingen

Over ons

Wat is de Volksuniversiteit?

De Volksuniversiteit is een instituut voor vormings- en ontwikkelingswerk. Zij biedt cursussen aan, die aansluiten bij de behoeften van haar cursisten en levert zo een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis, inzicht en vaardigheden.
Doelstelling van het programma is de cursisten de kans te bieden om bewuster en creatiever deel te nemen aan de samenleving in al haar ontwikkelingen en veranderingen.

De ruim 800 inschrijvingen per jaar bewijzen dat Volksuniversiteit Geldrop een instituut is dat niet weg te denken is in de samenleving. Werken voor Volksuniversiteit Geldrop is dan ook dankbaar werk en vormt een wezenlijke bijdrage aan de opleiding, de vrijetijdsbesteding en de bewustwording van de inwoners van onze regio. Een concrete invulling van het overheidsbeleid gericht op 'Een leven lang leren'.

Voor wie is de volksuniversiteit?

De Volksuniversiteit is voor iedereen die wat wil leren, of op een zinvolle manier een deel van zijn/haar vrije tijd wil besteden. Een speciale vooropleiding is niet nodig en of u nu jong, oud of van middelbare leeftijd bent, is van geen belang.
"De Volksuniversiteit is er voor iedereen."

Organisatie:

Voorzitter Bestuur                Dick Bogers
Penningmeester Bestuur     Robert Zeitlin
Secretaris Bestuur                Marja Otten
lid, PR & Communicatie       Helene Bakker
                                                Karel Timan


Cursus Coördinator              Mary de Vries
Adm. medewewerker            Elvira 

Vrijwilligers                            Jos Kerkhoven, José Sanderse, Henk Leijten, José van Hees, Nicolle Dost, Yvonne van den Brandt,
                                                Marie-Louise de Kort.

Docenten                                Informatie over de docenten staat bij de cursussen