Bestellijst

Geen bestellingen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 
Inschrijven kan vanaf het moment dat het cursusprogramma bekend is en op de website staat. 

Inschrijving en betaling 
Met een inschrijving verbind u zich voor de gehele cursus. Inschrijving gebeurt in volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. Wanneer u zich inschrijft voor een cursus die volgeboekt is, komt u op de wachtlijst. Komt er een plaats vrij of organiseren wij een extra groep, dan nemen wij contact met u op.

U betaalt het cursusgeld door het afgeven van een éénmalige machtiging. Het cursusgeld wordt één week voor de start van de cursus van uw rekening afgeschreven. U betaalt pas wanneer de cursus door kan gaan en u daarvan een bevestiging hebt ontvangen. 

Via schriftelijk verzoek bij de Cursusadministratie kunt u een factuur ontvangen óf in termijnen betalen. Voor beide geldt dat € 10,- administratiekosten in rekening gebracht wordt.

Annulering en restitutie 
Bij onvoldoende inschrijvingen kan een cursus door de Volksuniversiteit geannuleerd worden. Ook kan de cursus – in overleg met de cursisten- aangepast worden in duur en/of cursusprijs. U krijgt hierover dan uiterlijk een week voor vermelde aanvangsdatum van de cursus bericht. 

Annulering van deelname door een cursist is uitsluitend mogelijk via de Cursusadministratie. Dit kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus zonder bijkomende kosten. Bij afmelding tussen 4 en 2 weken voor aanvang, wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf 2 weken voor aanvang is het volledige cursusgeld verschuldigd. 

Indien u zich heeft opgegeven voor een workshop en deze toch niet kunt bijwonen, kunt u zich laten vervangen door een andere deelnemer. U kunt dit melden bij de Cursusadministratie. 

Verzuim van lessen vanwege bijvoorbeeld kortstondige ziekte of vakantie, geeft geen recht op restitutie van cursusgeld. Restitutie is alleen mogelijk bij langdurige (vanaf 6 weken) ziekte, ziekenhuisopname of zorgverlof voor een ziek kind, partner of ouder. 
In deze gevallen, kennen we twee scenario's:
  1. restitutie van 50% van het lesgeld van de te missen of resterende lessen; of
  2. 100% van het lesgeld van de te missen of resterende lessen in mindering op een volgende cursus. 
Voor beide scenario's dient een schriftelijk verzoek bij de Cursuscoördinator ingediend te worden. 

Bewijs van deelname
Aan het eind van de cursus kunt u via uw docent(e) een bewijs van deelname aanvragen. Dit bewijs wordt in de laatste les uitgereikt. Hierbij geldt dat u minimaal 80% van de lessen gevolgd moet hebben. 

Aansprakelijkheid 
Volksuniversiteit Geldrop is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.

Akkoordverklaring 
Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaart u akkoord te gaan met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden.